Thông tin về Nhóm

● Genin
Bạn hãy đăng nhập nếu muốn tham gia hay quản lý Nhóm làm việc.

● Genin

anhkiet

Gửi tin nhắn 

/u33

Elegant PT

Gửi tin nhắn 

/u29

Elric

Gửi tin nhắn 

/u8

G-Shugo

Gửi tin nhắn 

/u4

Gaara-kun

Gửi tin nhắn 

/u3

Haruko

Gửi tin nhắn 

/u26

Itachi

Gửi tin nhắn 

/u32

KenLibra

Gửi tin nhắn 

/u17

khách

Gửi tin nhắn 

/u31

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next